Geplaatst op

Prijsverhogingen

Geachte relatie,

Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen, is er grote onrust op de grondstoffenmarkt. Door tekorten aan grondstoffen en stijging van materiaal- en transportkosten, worden wij geconfronteerd met diverse prijsstijgingen vanuit onze leveranciers.

We zijn hierdoor helaas genoodzaakt de prijzen van diverse  producten te verhogen, in de lijn zoals deze door onze toeleveranciers aan ons worden doorberekend.

Door de grote verscheidenheid van toeleveranciers en producten is het voor ons niet mogelijk om deze allemaal te benoemen.

Het is dus mogelijk dat u hierdoor, vanaf deze data, met diverse prijsstijgingen te maken krijgt.

Vanuit verschillende leveranciers ontvangen we signalen dat de prijzen zullen gaan zakken op het moment dat de grondstoffenmarkt stabiliseert. We zullen dit nauwlettend in de gaten houden en hier correct op reageren.

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen Wij vertrouwen erop dat u middels deze brief voldoende bent geïnformeerd en danken u voor uw begrip.

Met kleurrijke groet,

Directie Nicolaas Verf BV